Boban Stojanovic 69-100

Stojanović, Boban (2017), “Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine”, u: Stojiljković, Zoran; Pilipović, Gordana (ur.), Stranke i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 69 – 100.

Advertisements